Karta SD : aktualizacja z Android™ Lollipop do Android™ Marshmallow !

07 | 16

PORADY I TRICKI

Karta SD : aktualizacja z Android™ Lollipop do Android™ Marshmallow !


Używałeś karty SD na telefonie Wiko z Android Lollipop.
Aktualizacja do Android Marshmallow wprowadza kilka zmian w zarządzaniu kartą SD.

Na pasku powiadomień pojawi sie informacja" Wykryto nową kartę SD" w następujących przypadkach:
- w momencie aktualizacji systemu do Android Marshmallow,
- jeśli przełożysz kartę micro SD do innego telefonu Wiko z Android Marshmallow.

Kiedy pojawi sie powiadomienie, zobaczysz następujący komunikat:
Wybrana opcja może usunąc aplikacje lub zatrzymać ich działanie.
Aby zapobiec utracie danych i zoptymalizować pracę karty micro SD, Wiko rekomenduje przed aktualizacją oprogramowania zapoznać sie z następującą procedurą.

 • Opcja 1 : "Użyj jako pamięć przenośna"

 • Twoje zapisane aplikcje zostaną trwale usunięte.
  Transfer aplikacji z telefonu na kartę SD i dodawanie nowych będzie niemożliwe.

 • Opcja 2 : "Użyj jako pamięć wewnętrzną"

 • Ta opcja łączy pamięć karty micro SD i pamieć ROM telefonu.
  Karta SD jest automatycznie formatowana :
  - pliki i aplikcje są usuwane,
  - karta będzie wyłącznie przypisana do danego telefonu Wiko.
  Po powyższej operacji, pliki i aplikacje mogą być ponownie dzielone między kartę micro SD i pamiec telefonu.
  System AndroidTM Marshmallow zarządza automatycznie położeniem plików i aplikacji w zależności od ich wielkości (± 150 Mo) i dostępnej pamięci. Jednakże, możliwe jest, aby zastąpić je ręcznie.Oto zastosowanie procedur, których należy przestrzegać:


Importuj/eksportuj kontakty z karty micro SD lub konta Gmail
Otwórz "Kontakty" app :
  • kliknij
  • wybierz Importuj/eksportuj,
  • wybierz źródło (Telefon, karta SD, Gmail, etc.),
  • kliknij Dalej jeśli konieczne,
  • wybierz miejsce docelowe (Telefon, karta SD, Gmail, etc.),
  • kliknij Dalej jeśli konieczne,
  • wybierz vCard kontakty,
  • kliknij Ok aby zapisać.

Transfer może trwać kilka minut .Przenieś zdjęcia, video lub muzykę na kartę micro SD przy użyciu PC

Podłącz smartfon do port USB Twojego PC:
  • 1 po instalacji oprogramowanie na Twoim PC, rozwiń pasek zadań u góry ekranu,
  • kliknij "Podłączono jako nośnik instalacyjny"
  • wybierz "Urządzenie multimedialne (MTP)",
  • na komputerze otwórz pulsujące okienko powiadomień
  • kliknij "Otwórz urządzenie, aby wyświetlić pliki", a następnia otwórz folder pamięci telefonu
  • kliknij dwa razy folder "SD card"
  • kopiuj/wklej lub przenieś pliki z karty SD, do pamięci telefonu lub PC*.


* Ścieżka dostępu do karty SD:
Pictures & videos: SD card\DCIM\Camera or Pictures
Audio (downloads): Phone's name\SD card\Download

* Ścieżka dostępu do telefonu:
Pictures & videos : Phone's name\Phone storage\DCIM\Camera


Przenieś zdjęcia i video z karty micro SD to telefonu
Otwórz "Menadżer plików" File manager app Wiko:
  • kliknij "Plik",
  • wybierz "karta SD",
  • wybierz "Camera" w folderze "DCIM",
  • przytrzymaj plik przez kilka sekund,
  • zaznacz wybrane lub wybierz wszystkie aby przenieść,
  • kliknij "Przenieś",
  • kliknij "Root",
  • wybierz karta SD,
  • wybierz folder docelowy,
  • kliknij "Wklej".


Przenieś aplikacje z karty micro SD do pamięci telefonu
Otwórz "Ustawienia" :
  • wybierz "Aplikacje",
  • kliknij "Karta SD",
  • wybierz aplikację do przeniesienia
  • kliknij "Przenieś do pamięci wewnętrznej".


Zapisz dane na koncie Gmail
Otwórz "Ustawienia" :
  • kliknij "Kopia i resetowanie",
  • włącz "Utwórz kopię zapasową"
  • zdefiniuj konto Kopii zapasowej,
  • włącz "Automatyczne przywracanie" jeśli posiadasz wiele aplikacji do przesłania.
Wróć

Inne artykuły w tej sekcji :