NOTY PRAWNE

Wiko, uproszczona spółka akcyjna z kapitałem zakładowym w wysokości 9 750 000 EUR, zarejestrowana w Rejestrze działalności gospodarczej i spółek w Marsylii pod numerem 530 072 206. Siedziba firmy znajduje się pod adresem : 1, rue Capitaine Dessemond 13007 Marsylia, Francja.

Numer VAT EU: FR 85 530 072 206

Zarząd : Man Hung LIN, prezes

Adres: 1, rue Capitaine Dessemond 13007 Marsylia, Francja

Adres e-mail: [email protected]